InfoLIB - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
  Posledná aktualizácia: 11.02.2019
  Monitoring médií     Archív noviniek     Mapa stránok  
 
Úvodná stránka  >    KNIHOVNÍCKE INFORMAČNÉ ZDROJE  >   Encyklopédie
tlač  
KNIHOVNÍCKE INFORMAČNÉ ZDROJE
Aktuality
Časopisy
monografie
Slovníky
Encyklopédie
Učebné texty
České zdroje z oblasti knihovníctva
Databázy

Logo celonárodného portálu Spýtajte sa knižnice

Logo Do knižnice

Info mailom
  Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy z portálu InfoLIB.
 
 Info mailom
ADRESÁRE KNIŽNÍC
 

Adresár slovenských knižníc
Adresár UKB
Adresár SAK
Adresár AK – SPK
Adresár lekárskych knižníc 2011   
Adresár verejných knižníc BA
Adresár školských knižníc
Ministerstvo kultúry SR 
Adresár poberateľov PV 
Adresár knižníc ČR

PODUJATIA KNIŽNÍC
 

Podujatia v slovenských knižniciach

SÚŤAŽE
  Súťaže pre knižnice
Literárne súťaže
PREČÍTAJTE SI
 

Časopis Knižnica
Časopis ITLib
Bulletin SAK
Bulletin UKB
Bulletin ÚK SAV
Studia Bibliographica Posoniensia
Občasník knihovníkov BA kraja
InfoMedLib 
Knihovník
Knihovna 
Knihovna plus 
Ikaros.cz
Inflow.cz  
Čítanie mládeže v Slovenskej republike
Knižná revue 

KNIHOVNÍCKE ENCYKLOPÉDIE

InformPédia
encyklopédia bezplatných e-zdrojov: predmetová kategória: Knihovníctvo. Informatika 

Encyclopedia of Library and Information Science
Ed. M. A. Drake. Second Edition, Revised and Expanded. New York: Marcel Dekker, 2003 (4 vols). 3600 pages.
ISBN 0-8247-4259-1

International Encyclopedia of Information and Library Science
ed. by John Feather a. Paul Sturges. 2nd ed. London: Routledge, 2003.
ISBN 0-415-25901-0

Mala jugoslovenska enciklopedija bibliotekarstva
Vladimir Jokanovic, Emil Popovic, Miloš Stojanovic. Beograd: Nova knjiga , 1988.
ISBN  86-7335-056-5

02:01(035)
Prytherch, Ray
Sources of Information in Librarianship and Information Science
2.Ed.. Aldershot: Gower, 1987.
ISBN 0 566 05509 0

Vertesy, Miklos
Konyvtarosok Kislexikona
Az Informatikai Szocikkeket Irta Novak Istvan..  Budapest : Muzsak, 1987. 249 S.Orszagos Szechenyi Konyvtar Konyvtartudo-Manyiodszertani Kozpont.
ISBN 963 563 150 5

01/02+08/09 (031)=30
Lexikon der Gesamten Buchwesens
Hrsg. von Severin Corsten, ... [et al.] Corsten Severin.. 
Stuttgart:  A. Hiersemann , 1987- 2., volig neubearb. Auf  Bibliotekarski Leksikon : /aut./vladimir 
Jokanovic',....     Beograd : Nolit, 1984. -- 215 S..

Lexikon Der Information Und Dokumentation
Hrsg.Von Steffen Ruckl U.Georg Schmoll..
Leipzig : Bibliogr. Inst., 1984. -- 535 S..

02(032)
Lexikon des Bibliothekswesens
Hrsg. von Horst Kunze und Gotthard Rückl unter Mitarb. von ... Leipzig : Bibliogr. Inst., 1974-75.

02:031
Lexikon des Buchwesens
Stuttgart : Hiersemann , 1952. 405 s.

Posledná aktualizácia: 05.02.2007

  Počet prístupov na stránku: 0  Monitoring médií  |  Archív noviniek  |  Mapa stránok 
  © Spolok slovenských knihovníkov 

webmaster

Design by Computel