InfoLIB - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
  Posledná aktualizácia: 11.02.2019
  Monitoring médií     Archív noviniek     Mapa stránok  
 
 

Logo celonárodného portálu Spýtajte sa knižnice

Logo Do knižnice

Info mailom
  Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy z portálu InfoLIB.
 
 Info mailom
ADRESÁRE KNIŽNÍC
 

Adresár slovenských knižníc
Adresár UKB
Adresár SAK
Adresár AK – SPK
Adresár lekárskych knižníc 2011   
Adresár verejných knižníc BA
Adresár školských knižníc
Ministerstvo kultúry SR 
Adresár poberateľov PV 
Adresár knižníc ČR

PODUJATIA KNIŽNÍC
 

Podujatia v slovenských knižniciach

SÚŤAŽE
  Súťaže pre knižnice
Literárne súťaže
PREČÍTAJTE SI
 

Časopis Knižnica
Časopis ITLib
Bulletin SAK
Bulletin UKB
Bulletin ÚK SAV
Studia Bibliographica Posoniensia
Občasník knihovníkov BA kraja
InfoMedLib 
Knihovník
Knihovna 
Knihovna plus 
Ikaros.cz
Inflow.cz  
Čítanie mládeže v Slovenskej republike
Knižná revue 


  KNIŽNICE
Podujatia, Aktuality, Knižničný systém SR, Benchmarking knižníc, Detské knižnice, MMVS, MVS, Štatistiky, Fotogalérie knižníc, Súťaže pre knižnice, Literárne súťaže
 
  KATALÓGY A KATALOGIZAČNÁ POLITIKA
Súborné katalógy, Katalogizácia 2007, seminár
 
  DOKUMENTY
Aktuality, Legislatíva, Metodické materiály, Normy, Deklarácie, vyhlásenia, programy, iniciatívy, Etické kódexy
 
  BIBLIOGRAFIA
Aktuality, Koordinácia bibliografickej činnosti, Odborné činnosti, Metodika, Národný bibliografický ústav - SNB, Kódovníky a národné polia, SNS IAML, Bibliografické databázy, Zborníky, Štatistika, Podujatia, Zahraničie, SSK-bibliografia, GARANT
 
  INFORMAČNÉ ZDROJE A SLUŽBY
E-zdroje v knižniciach SR, INFORMPÉDIA, Vyskúšajte si, Akcie, Zaujímavé články, Blogy/RSS, INfozdroje.sk, JASPI
 
  HISTORICKÉ KNIŽNÉ FONDY
Dejiny knihy - e-zdroje, Profesia, Reštaurovanie HKF, Znalectvo a oceňovanie
 
  KNIHOVNÍCKE INFORMAČNÉ ZDROJE
Aktuality, Časopisy, monografie, Slovníky, Encyklopédie, Učebné texty, České zdroje z oblasti knihovníctva, Databázy
 
  VZDELÁVANIE
Vzdelávacie akcie, Prezentácie zo seminárov, Zborníky, Knihovnícke školy, Adresár školiacich stredísk, Projekty, granty, Legislatíva, Učebné texty, E-learning, eduZdroje, Otestujte sa
 
  SPOLUPRÁCA
Aktuality, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov, Týždeň slovenských knižníc, MEDLIB, Zahraničné knihovnícke spolky a asociácie, Kolokvium V4
 
  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V KNIŽNICIACH
SANET, Prípadové štúdie
 
  DIGITALIZÁCIA
Čo je nové?, Katalóg digitalizácie, Dôležitosti, Odborné podujatia, Miesto pre Vaše otázky, Linky, Čriepky odbornosti, GARANT
 
  VEDA A VÝSKUM
Aktuality, Pracoviská, Aktivity, Diplomové a dizertačné práce (KKIV FiF UK v Bratislave), Ľudia, Výskumné úlohy, Výskumné správy, Cestovné správy, Vedecké časopisy, Fórum, Zdroje, Pracoviská
 
  VYDAVATEĽSTVÁ
Aktuality, ISMN, Knižné veľtrhy, Objednávka publikácie Informačné správanie
 
  GRANTY a PROGRAMY
Aktuality, Granty, Projekty v knižniciach
 
  PONUKY
Aktuality, Trh práce v knižniciach, Burzy práce
 
  PRE POUČENIE A ZÁBAVU
Youtube a knižnice a..., Významné dni, Radíme, Linky, Inovácie pre knižnice a anketa o ceny, Infolib vás baví, Zaujímavosti, Neštandardné knižnice, Dovolenkujte na Slovensku, Google otvoril internetovú knižnicu, Zájazdy
 
  INTERVIEW
Ako nás vidia...
 
  FORMULÁRE
Registrácia - Knižnice 2007-2013, Kolokvium bibliografov 2006, Prihláška do XVIII. roč. lit. súťaže PSFU 2007, Prihláška Knižnice v ústrety znevýhodneným používateľom, Anketový lístok, 11. slov. biblio. konferencia, Bibliothekseinrichtung Lenk, Miesto knižníc v živote miest a obcí, Nominácia na ocenenie, Prihláška Moderné digitálne služby, Prihláška Knihovnícke združenia, Prihláška na výročné zasadnutie SSK, Prihláška, 60. výročie SSK, Porada riaditeľov a metodikov, Prihláška na konferenciu Ján Mikleš, Hl. prihláška, Top WebLib, Prihláška Štandardy verejných knižníc, Vizia:knižnice, Prhihláška Elektronické služby v znalostnej spoločnosti, Digitálne referenčné služby, Prihláška na seminár Lekársko-lekárenský spolok Gemerskej župy, Registrácia - súťažná prehliadka, Prihláška do spgk, Informačná výchova návratka, Kto je kto, Tvorba web stránok, Web of Knowledge - CVTI SR, Web of Knowledge, Košice, Seminár CVTI SR 3. 4. 2008, Kráľ čitateľov, Knihovnícke minimum, Knižnice v znalostnej spoločnosti, Workshop v rámci národného projektu, Meranie výkonov a benchmarking, Ako sa nestratiť v oceáne zdrojov informácií, Dni regionálnej bibliografie 2010, Infos 2011, Biblioterapia
 
Novinky
25.02.2013 - Hry s pamäťou v knižniciach >>
25.02.2013 - Aconcagua >>
21.02.2013 - Marec v Miestnej knižnici Petržalka >>
20.02.2013 - INFOS 2013 - posledná možnosť prihlásenia odborného príspevku do 24. februára 2013 >>
20.02.2013 - Slovensko a samostatná technická normalizácia: strategické smerovanie TK 69 >>
20.02.2013 - Amazing USA >>
20.02.2013 - Tvoríme s ilustrátorom Jánom Vrabcom >>
20.02.2013 - Jarný maratón s knihou >>
19.02.2013 - Ponuka práce, UPJŠ >>
19.02.2013 - Hraničná oblasť Petržalky >>
19.02.2013 - Časopis Slovenka a Mária Miková >>
19.02.2013 - 95. výročie vzniku I. ČSR >>
19.02.2013 - Izraelsko-slovenské vzťahy >>
15.02.2013 - Týždeň slovenských knižníc 2013 >>
15.02.2013 - Jarné prázdniny v Hornonitrianskej knižnici >>
14.02.2013 - Ukážka BIOSIS Citation Indexu >>
12.02.2013 - Knižnično-informačné systémy >>
11.02.2013 - Trnavský kraj génius loci >>
11.02.2013 - Bratislava moje mesto >>
08.02.2013 - Biosis Citation Index >>
05.02.2013 - Workshop Karin Kotschovej >>
04.02.2013 - História Viedenskej električky >>
17.01.2013 - Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc >>
  Počet prístupov na stránku: 0  Monitoring médií  |  Archív noviniek  |  Mapa stránok 
  © Spolok slovenských knihovníkov 

webmaster

Design by Computel